Uslovi korišćenja za platformu Carport.

Poslednje aktualiziranje: 22.01.2023.

Online rezervacija, plaćanje i storno.

  • Rezervacije se vrše putem interneta, a plaćanje se vrši u gotovini na licu mesta.
  • Storniranje rezervacije je moguće do maksimalno 24 sata pre početka rezervisanog dana. Ukoliko korisnik ne stornira rezervaciju u tom roku, korisnik je dužan da plati cenu parkinga u punom iznosu.

Odgovornosti korisnika i ponuđača parking mesta.

  • Carport ne preuzima odgovornost za uslove parkiranja koji su dogovoreni između korisnika i ponuđača parking mesta.
  • Carport ne preuzima odgovornost za ponašanje ponuđača parking mesta.
  • Korisnik je dužan da realizuje rezervaciju, u suprotnom će biti dužan da plati cenu parkinga u punom iznosu, ukoliko nije stornirao rezervaciju u odgovarajućem roku.
  • Carport ne preuzima odgovornost u slučaju da parking, iako je rezervisan, ne bude dostupan. Odgovornost za to snosi partner Carport-a. Kontaktne podatke partnera, možeš naći.

Korisnički podaci.

  • Carport ima pravo da koristi email adresu korisnika koji je napravio rezervaciju za slanje newsletter-a i marketing komunikacije.
  • Carport koristi podatke korisnika za analitičke svrhe, marketing (newsletter) i isključivo za realizaciju rezervacije. Podaci se povodom toga prenose na odgovarajućeg partnera.

*Carport zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni uslove korišćenja platforme bez prethodnog obaveštenja korisnika.